Diagnostik

Diagnostik er en central del af al medicinsk og odontologisk virksomhed, da diagnosen ligger til grund for eventuelt behov for fortsat udredning, valg af behandling, råd om egenomsorg samt prognose. Når det handler om endodontiske problemstillinger har røntgen og sensibilitetsundersøgelse en central betydning.