GC Europe N.V, Head Office

GC everStick, intro Kit

8cm everStickC&B, 8cm everStickPERIO, 1 x StickREFIX D silicone instrument
Art.nr: 900835
Varemærke: GC Europe N.V, Head Office

Beskrivelse

Pre-impregneret fiberforstærkning. Perio til splintning/fixering. Ortho til ortobeh. eller NET til forstærkning af provisoriske broer og proteser

Dokument