Osstell ISQ

Hvordan afgør du, hvornår en fikstur kan belastes? På nogle få sekunder viser Osstell, hvornår implantatet er klar til at blive belastet. Osstell SmartPeg anvendes sammen med en af aflæsningsenhederne Osstell IDX eller Osstell ISQ. Der findes SmartPeg til alle de største implantatfabrikater. Osstell anvender patenteret og evidensbaseret resonansfrekvensanalyse, RFA-teknologi, baseret på mere end 900 videnskabelige undersøgelser. Implantatstabilitetskvoten ISQ er forbundet med fiksturens mikromobilitet og med mere end 1000 videnskabelige referencer ved vi, at høj stabilitet indebærer >70 ISQ.